SZC logo

Karcagi Szakképzési Centrum

OM kód: 203040/003 | 5420 Túrkeve, József Attila utca 23

Intézmény logo

Karcagi SZC Ványai Ambrus Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Képzési program

Technikum:

A technikusképzés 5 éves. Az első két évben ágazati alapképzés folyik, ami után a következő három évben szakirányú képzés folyik, duális képzés formájában. A képzés ideje alatt a tanuló ösztöndíjra és a szakképzési munkaszerződés alapján munkabérre jogosult. A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így a 13. év végi sikeres vizsga után kettő végzettséget igazoló bizonyítványt kap. Megkapja az érettségi bizonyítványát, és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét. A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével tovább tanulhassanak felsőoktatásban azonos ágazaton belül.

A szekció bővítés alatt áll! Bővebb információért keresse a Karcagi Szakképzési Centrum tanügyigazgatási és szakképzési referenseit!

Tudnivaló: iskolai előképzettség, előfeltétel - alapfokú iskolai végzettség, 8. évfolyam általános iskolai bizonyítvány. 5 éves képzési forma, amely érettségivel és szakmajegyzék szerinti technikus szintű szakképzettség, szakma megszerzésével zárul.

 

Szakképző iskola:

A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati alapképzés, az azt követő kettő évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül. A képzés alatt a tanuló ösztöndíjra és a duális vállalati képzőhellyel kötött szakképzési munkaszerződés alapján munkabérre jogosult. A végzés után itt is nyitott a lehetőség az érettségi vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére. Mivel a szakképző iskolában és a technikumban is ágazati alapképzés történik a képzés első szakaszában, a 9. évfolyam végén van átjárhatóság a két iskolatípus között különbözeti vizsga nélkül.

A szakképző intézmény nappali rendszerű képzésére csak 25. életévét be nem töltött tanuló jelentkezhet.

A szekció bővítés alatt áll! Bővebb információért keresse a Karcagi Szakképzési Centrum tanügyigazgatási és szakképzési referenseit!

Tudnivaló: előfeltétel - alapfokú iskolai végzettség, 8. évfolyam általános iskolai bizonyítvány. 3 éves képzési forma, amely szakmajegyzék szerinti szakképzettség, szakma megszerzésével zárul.

 

Felnőttek oktatása:

Felnőttként is lehetőség van két szakma és egy szakképesítés ingyenes megszerzésére. A kellő rugalmasság biztosítása érdekében a szakmai oktatás a felnőttek esetében általában esti képzés formájában, csökkentett időtartamban történik. A képzési idő – a hasonló munkakörben megszerzett szakmai tudás figyelembevételével – akár negyedére is csökkenhet. Amennyiben a képzésben részt vevő az adott területen dolgozik, az őt foglalkoztató vállalat is részt vehet a képzésben duális partnerként.

A szekció bővítés alatt áll! Bővebb információért keresse a Karcagi Szakképzési Centrum tanügyigazgatási és szakképzési referenseit!

Tudnivaló: A szakmai oktatásba, szakmai képzésbe való belépésre bármilyen életkorban lehetőség van. Aki 25. életévét még nem töltötte be, akár a második szakmát is tanulói jogviszonyban szerezheti meg. A 25 év felettiek szakmai oktatása felnőttképzési jogviszonyban történik.


Partnereink

SZC logo

Karcagi Szakképzési Centrum


Karcagi SZC Ványai Ambrus Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

5420 Túrkeve, József Attila utca 23

Telefon: 06(56)-361-439

E-mail: vanyai@vanyaitechnikum.hu

OM azonosító: 203040/003


2024Karcagi SZC Ványai Ambrus Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium